Zoek je een oplossing?
Geen probleem.

Bij Sitecom staat eenvoud centraal. Daarom ontwikkelen we
netwerkproducten waarmee je moeiteloos aan de slag kunt
en bieden we uitgebreide ondersteuning.

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden en algemene bepalingen ‘10 Year Warranty’


(1) Definities

 

In deze garantieverklaring hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

 

  • Sitecom betekent Sitecom Europe B.V., Nederland
  • Sitecom product betekent een Sitecom Netwerkproduct, Connectivity product, Media product en alle overige producten die de merknaam Sitecom dragen.
  • Garantieperiode betekent een periode van recht op garantie, omschreven in de voorwaarden van de verkopende partij, die ingaat op de datum waarop het product oorspronkelijk is aangeschaft of als nieuw is geleverd.
  • Garantie-uitbreidingsperiode betekent de periode waarin een garantie-uitbreiding geldt en die begint na afloop van de geboden winkelgarantieperiode. De maximale duur van de garantie bedraagt 10 jaar, inclusief wettelijk bepaalde winkelgarantie en wordt gedefinieerd als de ‘10 Year Warranty’.
  • Originele aanschafdatum is de datum die getoond wordt op uw originele aankoopbewijs. Deze aanschafdatum zal dienen ter controle van de geldigheid van uw ‘10 Year Warranty’ garantieaanvraag.


(2) Algemeen


De ‘10 Year Warranty’ is een uitbreiding op uw originele garantie. Registratie en activering van ‘10 Year warranty’ moet plaatsvinden binnen 3 weken na de originele aanschafdatum van uw Sitecom product. De aanschafdatum is de op het aankoopbewijs getoonde datum.


(3) Garantie


Tijdens de looptijd van de garantie-uitbreiding, tot maximaal 10 jaar na oorspronkelijke aanschafdatum, zal Sitecom naar eigen inzicht defecte Sitecom producten omruilen en vervangen voor eenzelfde of, naar inzicht van Sitecom gelijkwaardig, ander product wanneer het oorspronkelijk aangeschafte product niet langer beschikbaar is. Indien mogelijk zal Sitecom reparatieonderdelen aanbieden op defecte accessoires zoals power supply units, kabels en andere toebehoren.

 

De garantie voor een gerepareerd of vervangend artikel geldt voor de resterende duur van de oorspronkelijk geregistreerde ‘10 Year Warranty’. Alle originele artikelen en/of onderdelen die vervangen zijn tijdens het verrichten van de ‘10 Year Warranty’, worden eigendom van Sitecom; het nieuwe artikel of het vervangende onderdeel wordt volledig eigendom van de klant. Sitecom doet geen toezeggingen en geeft geen garanties dat het Sitecom product zonder onderbrekingen of foutloos zal functioneren, rekening houdend met onbeheersbare omgevingsfactoren bij de klant.


(4) Overmacht

 

Sitecom is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de “10 Year Warranty” die veroorzaakt zijn door tekortkomingen die redelijkerwijs buiten de macht van Sitecom liggen.
 
(5) Data


De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up en het anderszins beschermen van de eigen data tegen verlies, beschadiging of vernietiging. Sitecom is niet verantwoordelijk voor verlies van data, ongeacht hoe dit veroorzaakt wordt.


(6) Vereisten voor claims in het kader van de ‘10 Year Warranty’.


Claims in het kader van het ‘10 Year Warranty’ moeten aan de volgende vereisten voldoen:

 

a. De klant dient contact op te nemen met het Sitecom Customer Support Center. Dit kan gratis via LINK


b. De klant moet aan kunnen tonen dat het product geregistreerd is in het ‘10 Year Warranty’. U heeft bij de registratie van uw product een garantie registratiecode ontvangen. Zonder de registratiecode zal een Sitecom 10 Year Warranty claim niet in behandeling worden genomen.


c. De klant moet een duidelijke omschrijving van de fout geven. De Sitecom medewerker zal aan de hand van de informatie en interactie met de klant bepalen of het product defect is en in aanmerking komt voor omruiling via het ‘10 Year Warranty’. De klant moet zich in deze hoedanigheid aan alle redelijke service instructies houden, dan wel alle instructies van de Sitecom medewerker opvolgen.


(7) Uitsluitingen registraties ’10 Year Warranty’

 

a. Producten die doorverkocht zijn via een niet Sitecom geregistreerde dealer zijn uitgesloten van de ‘10 Year Warranty’ tenzij, er een officieel aankoopbewijs in combinatie met een registratie binnen 3 weken kan worden overhandigd. Kwitanties opgemaakt door particulieren en traders worden niet gezien als geldige aankoopbewijzen en worden daarmee afgewezen als bewijs van aankoop en registratie.

 

b. Producten die na de periode van 3 weken na aankoop geregistreerd worden, zullen worden afgewezen. Het opzettelijk invullen van een foutieve datum ten doelen het product alsnog geregistreerd te krijgen heeft geen zin. Bij een toekomstige garantieclaim zal een aankoopbewijs opgevraagd worden door Sitecom. Onze medewerkers zullen de claim afwijzen op grond van de foutieve aankoopdatum.


c. Producten van andere merken dan Sitecom, meegeleverd met uw Sitecom product, vallen niet onder de ‘10 Year Warranty’ reglementen. Voor garantie afhandeling op een product van derden verwijzen wij u naar de fabrikant. Sitecom neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid en garanties betreffende producten van derden. Eventuele registraties van producten die niet onder de merknaam Sitecom gefabriceerd zijn, worden ongeldig verklaard bij een eventuele garantie claim op deze producten (zie ook paragraaf (8) Uitsluitingen claimen 10 jaar fabrieksgarantie, punt d.).


(8) Uitsluitingen claimen ’10 Year Warranty’


a. Indien er geen aankoopbewijs overhandigd kan worden zal uw garantieclaim afgewezen worden.


b. Producten die niet compleet retour worden gezonden volgens de in de garantievoorwaarden omschreven bepaling, zullen niet omgeruild worden. Ga alvorens u uw garantieclaim indient eerst na of uw product nog compleet is. Doos, handleidingen en installatie CD’s hoeven niet geretourneerd te worden.


c. Producten die defecten vertonen die enigszins aanwijsbaar veroorzaakt zijn door foutief gebruik worden afgewezen bij een garantieclaim. Denk hierbij aan zichtbare schades aan behuizingen door bijvoorbeeld vallen / stoten, behuizingen die geopend zijn, afgebroken onderdelen, etc.


d. Producten van andere merken dan Sitecom, meegeleverd met uw Sitecom product, vallen niet onder de ‘10 Year Warranty’ reglementen. Aan slijtage onderhevige mechanische onderdelen van het product, inclusief meegeleverde Harddrives en/of (oplaadbare) batterijen zijn uitgesloten van de ’10 Year Warranty’. Voor garantie afhandeling op een product van derden verwijzen wij u naar de fabrikant. Sitecom neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid en garanties betreffende producten van derden.


e. Indien u woonachtig bent buiten Europa, heeft Sitecom het recht kosten in rekening te brengen voor de verzending van een vervangend artikel. De gratis verzendservice geldt alleen voor garantieclaims met een verzendadres binnen Europa.


f. Sitecom behoudt zich het recht voor om hierbij geen rekening te houden met de oorspronkelijk betaalde prijs van het geretourneerde product.

 

 

Terug

© 2021 by Sitecom B.V. All rights reserved  -  Privacy beleid