Zoek je een oplossing?
Geen probleem.

Bij Sitecom staat eenvoud centraal. Daarom ontwikkelen we netwerkproducten
waarmee je moeiteloos aan de slag kunt en bieden we uitgebreide ondersteuning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitecom Europe BV Privacy Policy
Sitecom Europe BV respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar site, en draagt te allen tijde zorg voor de persoonlijke informatie die aan Sitecom Europe BV door bezoekers wordt verschaft. Deze Privacy Policy beschrijft de richtlijnen, maatregelen, en procedures welke Sitecom Europe BV heeft gecreëerd om ervoor te zorgen dat uw gegevens op elk moment veilig zijn bij onze onderneming.  onderneming.

Sitecom Europe B.V. is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1506011.

Vertrouwelijk
Alle aangeleverde informatie over personen wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Persoonlijke informatie
Onder persoonlijke informatie verstaat Sitecom Europe BV unieke en specifieke persoonlijke informatie over een natuurlijk persoon (zoals  voor- en achternaam, adres en e-mailadres), welke door deze persoon zelf op de website van Sitecom Europe BV, of door bezoek van deze persoon aan de site, wordt geregistreerd en opgeslagen voor verschillende doeleinden, en die verder niet publiekelijk opvraagbaar is, of voor enig persoon zonder moeite te benaderen is.  

Sitecom Europe BV kan, slechts met uw uitdrukkelijke toestemming en voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankgegevens (slechts voor bestellingen)


Niet aan derden ter beschikking stellen

Sitecom Europe BV zal de persoonlijke informatie niet aan derden verkopen, en niet aan derde partijen ter beschikking stellen. Enige uitzondering hierop betreffen externe partijen welke door Sitecom Europe BV worden ingeschakeld om een online bestelling te verwerken en af te leveren of uit te voeren, en/of zorg te dragen voor after-sales en technische support op producten.

Respecteren van persoonlijke gegevens door partners en derde partijen
Zoals eerder vermeld, worden persoonlijke gegevens in geen enkel geval doorverkocht aan derde partijen. Behoudens de externe bedrijven die Sitecom Europe BV helpen met het verwerken van online bestellingen, het verlenen van after-sales, en het verlenen van technische support, zullen derde partijen ook geen inzage krijgen in de persoonlijke gegevens. Alle werknemers van Sitecom Europe BV, en door Sitecom Europe BV ingeschakelde partners, zijn contractueel verplicht de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren en te waarborgen.

Enige uitzondering op bovenstaande bepaling is een gerechtelijk bevel van een bevoegde instantie, waardoor Sitecom Europe BV op basis van wettelijke teksten verplicht is persoonlijke informatie te overhandigen. In deze gevallen worden de personen in kwestie altijd door Sitecom Europe BV geïnformeerd.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Sitecom Europe BV
Sitecom Europe BV waardeert ten zeerste het vertrouwen dat personen en bezoekers van onze website in ons stellen, en Sitecom Europe BV verplicht zich daarom te allen tijde zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Wanneer een bestelling wordt geplaatst, of een persoonlijke account wordt geraadpleegd of gewijzigd, wordt uw de veiligheid van uw persoonlijke gegevens gegarandeerd door de Secure Sockets Layer (SSL) techniek.

Gebruik door Sitecom Europe BV
Sitecom Europe BV gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende, niet limitatieve lijst met activiteiten:

 • Indien u een online order in de Sitecom Europe BV Online Sshop plaatst, zal Sitecom Europe BV uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens gebruiken om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, en u hiervan op de hoogte te houden.
 • Indien u op de website van Sitecom Europe BV een gepersonaliseerde account aanmaakt, zullen uw gegevens op een beveiligde server worden opgeslagen. Voor een gepersonaliseerde account worden onder andere de volgende gegevens opgeslagen: naam, (aflever)adres, woonplaats, emailadres  emailadres en betaalgegevens. Door deze gegevens op te slaan, zult u deze bij herhaaldelijke aankopen niet elke keer opnieuw hoeven in te geven.
 • Om uw bestelhistorie en uw lopende garantietermijnen zelf te kunnen opvragen en raadplegen, slaan wij uw aankoophistorie op binnen uw gepersonaliseerde accountomgeving.
 • Uitsluitend en enkel met uw toestemming alleen gebruikt Sitecom Europe BV uw gegevens om u te informeren over nieuwe producten, de laatste ontwikkelingen, speciale acties, en gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien u hier toestemming voor heeft gegeven, maar er niet langer gebruik van wenst te maken, vragen wij u vriendelijk om Sitecom Europe BV hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar webmaster@sitecom.com.
 • Uw bezoeken aan onze site worden automatisch geregistreerd zodra u op onze servers inlogt. Deze informatie bevat onder meer de pagina of pagina’s die u aanroept en uw IP adres. Tevens kunnen er een of meerdere cookies gecreëerd worden naar aanleiding van uw bezoek, welke Sitecom Europe BV in staat stellen onze site naar uw persoonlijke voorkeuren aan te passen (individuele personalisatie) en aanbiedingen op maat aan te bieden, evenals mogelijk interessante producten voor te zetten. Zie voor meer informatie de uitgebreidere uitleg over cookies.
 • Informatie over uw bezoeken, en de specifieke pagina’s welke u heeft aangeroepen, kunnen door Sitecom Europe BV gebruikt worden als de basis voor interne rapportages. Deze rapportages zullen enkel met samenwerkende derde partijen gedeeld worden.  worden. Tevens wordt data over bezoeken, evenals feedback, tips en opmerkingen welke Sitecom Europe BV ontvangt, gebruikt om onze site verder te verbeteren en uit te ontwikkelen.
 • Indien u reageert op een actie of prijsvraag, en u beschikt verder niet over een gepersonaliseerde account, dan zult u uw naam, e-mailadres en adres moeten registreren. Deze gegevens worden enkel gebruikt om eventuele prijzen, kortingsbonnen of cadeaubonnen te verstrekken, of om respons op dergelijke acties te meten.


Sitecom Europe BV e-mail policy

Te allen tijde zult u alleen e-mails ontvangen vanuit mailinglijsten waar u zichzelf expliciet voor heeft opgegeven. E-mails welke u door Sitecom worden toegestuurd bevatten onder meer verzoeken tot het meedoen aan (online) onderzoeken, nieuwe producten, speciale en/of persoonlijke aanbiedingen, of andere hieraan gerelateerde onderwerpen.

Indien u een pagina of artikel wilt doorsturen naar een door u aan te geven e-mailadres (zogenoemde “e-mail deze pagina” functionaliteit), zal dit specifieke adres niet worden opgeslagen in de databases van onze website.

Indien u na registratie op onze site een e-mail met verdere (activatie)instructies ontvangt, en u kiest ervoor deze instructies niet op te volgen, dan zal uw registratie automatisch ongedaan gemaakt worden.

Zelfs nadat u al een gepersonaliseerde account heeft aangemaakt op onze website, en u vult een andere formulier of e-mailcontactpunt in, kan het zijn dat u additionele bevestigingse-mails ontvangt.

Cookies

 

Wat zijn cookies?
Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies van Sitecom zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. Cookies zorgen ervoor dat:

 • de website snel is;
 • de gekozen taal onthouden blijft;
 • u ingelogd blijft en veilig kunt winkelen;
 • artikelen in uw winkelwagentje bewaard blijven;
 • fouten en ongemakken op de website worden opgespoord;
 • verbeteringen kunnen worden getest;
 • informatie kan worden gestuurd naar Google Analytics. Zo kunnen wij nagaan hoe bezoekers op onze website belanden en deze gebruiken.

 

Hoelang blijven de cookies?
Sitecom maakt onderscheid tussen zogenoemde “sessie cookies” en “permanente cookies”. Sessie cookies worden na het verlaten van onze website automatisch gewist. Permanente cookies worden niet automatisch gewist, maar u kunt deze altijd zelf verwijderen. Overigens kunt u uw browser zo instellen, dat u bij een bezoek aan de Sitecom website helemaal geen cookies ontvangt.


Sessie cookies kunnen gebruikt worden om bepaalde typen diensten op onze site aan te bieden. Indien u dergelijke cookies verwijderd, kan dit ertoe leiden dat de site, of een deel van de site, niet langer correct functioneert vanaf uw PC en de gekozen internet browser.


Permanente cookies worden onder meer gebruikt om bepaalde instellingen per bezoeker op te slaan, zoals de gekozen site taal. Gegevens die door onze cookies worden verzameld kunnen gebruikt worden voor intern (markt)onderzoek en andere doeleinden. De data zal nooit aan derden worden verkocht of ter beschikking worden gesteld.

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

Cookies kan u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. Let op: de website kan niet optimaal werken als u de cookies uitschakelt.

 

Sitecom houdt de recente ontwikkelingen omtrent de wetgeving gerelateerd aan cookies aandachtig in de gaten. Indien de wetgeving verandert, zal Sitecom verplicht zijn om aanpassingen aan te brengen in de cookies die de Sitecom website genereert.


Vragen
Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Sitecom Europe BV, dan kunt u altijd contact opnemen met ons bedrijf door een e-mail te sturen naar webmaster@sitecom.com.

Terug

© 2023 by Sitecom B.V. All rights reserved  -  Privacy beleid